top of page

Nyheter

Treningsrom gjenåpnet

Treningsrommet er gjenåpnet i kjelleren under matsal. Mer utstyr som romaskin og løpemølle er på plass.

Teleslynge til møtesalen

For bedre å betjene hotellets gjester, er det nå installert teleslynge i møtesalen og Rød-rommet.  

Trådløst nettverk

Nytt trådløst nett er installert på Bjorliheimen. Det dekker alle bygg og rom.

Hytteområdet er også dekket av "BjorliheimenCamp".

Oppgradering

På eiendommen foregår det fortfarende utbyggings- og renoveringsarbeid. To av hotellets eldre hytter har nå fått doblet gulvarealet, er fullisolert og har dermed fått en betydelig kapasitetsøkning og standardhøyning, Nye hytter er planlagt utbygd 2022/2023. De fleste rommene på hotellet har nye bad.

bottom of page