Nyheter

Teleslynge til møtesalen

For bedre å betjene hotellets gjester, er det nå installert teleslynge i møtesalen og rød-rommet.  

Trådløst nettverk

Nytt og moderne trådløst nett er installert på Bjorliheimen. Det dekker alle bygg og rom.

Oppgradering

På eiendommen foregår det fortfarende utbyggings- og renoveringsarbeid. To av hotellets eldre hytter har nå fått doblet gulvarealet, er fullisolert og har dermed fått en betydelig kapasitetsøkning og standardhøyning, Nye hytter er planlagt utbygd til sommeren. Ti av romavdelingens dusj- og klosettrom var fullrenovert 2018.